Lessen en tarieven

Alle beginnende ruiters starten in een half uursles. Meestal zitten de ruiters de eerste lessen nog niet op een zadel, maar op een dekje met voltigesingel (een brede riem met twee handvaten). Spelenderwijs leren ze dan ontspannen en op de juiste manier op hun paard te zitten.

Hierna gaan de ruiters meestal op een zadel rijden en wordt er een begin gemaakt met sturen, drijven en lichtrijden. Heeft een ruiter zoveel geleerd dat hij zijn paard goed onder controle heeft, dan kan hij in een groepsles van één uur geplaatst worden. De één uurslessen bestaan uit maximaal 5 ruiters, zodat er veel aandacht aan elke ruiter gegeven kan worden.

Met mooi weer worden met de groepslessen ook buitenritten gemaakt in de prachtige omgeving waarin de manege ligt, geheel gericht op het niveau van de ruiters. Een groot aantal ruiters zullen altijd in een half uursles blijven rijden, omdat langer rijden lichamelijk te zwaar is of doordat het zelfstandig sturen en drijven niet mogelijk is.

De lesgelden worden vooraf per kwartaal gefactureerd.

Per volledig jaar berekent de manege 40 lessen.

Per kwartaal worden er 10 weken in rekening gebracht.

Betalingen gelieve te voldoen binnen 30 dagen na factuurdatum.

Indien een ruiter niet in de gelegenheid is de les te volgen, is er de mogelijkheid tot een inhaalles. Dit voorzover dat mogelijk is in de planning van de manege. Deze inhaallessen dienen in hetzelfde kwartaal plaats te vinden, met een maximum van 2 lessen per kwartaal. Bij langdurige ziekte, langer dan 6 weken aansluitend, zal in overleg en tijdig aangegeven, een creditnota worden opgemaakt voor de niet genoten lessen.

Tarieven per 1 januari 2017:

  • paardrij half uur per les  € 10,70
  • paardrij uur per les  € 16,40
  • huifbedrijden per half uur  € 28,25
  • kwartaalfactuur per uur  € 164,00
  • kwartaalfactuur per half uur  € 107,00

Bovengenoemde prijzen zijn inclusief btw.

les en tarief