Algemene informatie

Gegevens Stichting Manege Zandewierde

Oude Doesburgseweg 7
7031 HS Nieuw-Wehl

T. : 0314-381155
E. : info@manegezandewierde.nl

KvK nummer:  41053620
RSIN: 806176982
Bankrekening: NL49 RABO 0315 0327 66

 

Stichting Manege Zandewierde

De stichting heeft ten doel:

  • Mensen met een handicap kennis laten maken met het paardrijden en d.m.v. de verantwoorde omgang met het dier tot plezier en ontspanning laten komen, waarbij veiligheid voorop staat.
  • Het verminderen of opheffen van een beperking, waarbij het paardrijden niet als therapie wordt ervaren, maar als uitdagende sport of recreatie.
  • Het paardrijden moet veilig en verantwoord plaatsvinden.
  • Door de rustgevende werking die van het paard uitgaat, kan de deelnemer zowel geestelijk als lichamelijk tot rust komen.

Lees hier ons activiteitenplan 2023 – 2024 
Download hier ons beleidsplan 2023 – 2028 

Bestuur

Voorzitter Dhr. Bennie Vonk bennie.vonk@manegezandewierde.nl
06 – 22 45 86 78
Secretaris Mevr. Daphne Dijkerman secretaris@manegezandewierde.nl
(ook voor vertrouwelijke zaken)
Penningmeester Lees onze vacature hier  
Lid (algemeen) Mevr. Marieke te Stroet  
Lid (paardenzaken) Vacature  
     

Beloningsbeleid

Alle bestuursleden krijgen voor hun werkzaamheden geen beloning. De dagelijkse leiding, de instructrices ontvangen een salaris conform de CAO gehandicaptenzorg. Er zijn ±60 vrijwilligers actief in de leeftijd van 16-86 jaar.

Rechtsvorm

Manege Zandewierde is een stichting. De statutaire naam van de stichting is  “Stichting Manege Zandewierde”. De stichting is gevestigd in Hummelo en Keppel.

Actuele activiteiten

Stichting Manege Zandewierde verzorgt 6 dagen per week (uitgezonderd de zondag) paardrijden, huifbedrijden of menwagenrijden voor cliënten (thuiswonend maar ook vanuit instellingen zoals Elver en Zozijn) met een beperking. Begin 2023 zijn er 312 ruiters/deelnemers (cliënten), die actief deelnemen aan 1 of meerder activiteiten:

• 140 rijders onder het zadel (paardrijden) waarvan 3 individueel
• 29 huifbedrijders
• 130 deelnemers aan de huifwagenritten
• 5 koetsmenners
• 8 rolstoelkoetsmenners

Financiën

Stichting Manege Zandewierde laat jaarlijks de jaarrekening controleren door een onafhankelijk accountant. Op verzoek kan Stichting Manege Zandewierde voor ieder gerapporteerd jaar een accountantsverklaring overleggen.

2018 Jaarverslag 2018
2019 Jaarverslag 2019
2020 Jaarverslag 2020
2021 Jaarverslag 2021
2022 Jaarverslag 2022